Osteoporotičke frakture kralježka

Osteoporoza najčešče zahvača žene nakon menopavze a istotako i oba spola u starosti iznad 70 godina. Slaba polovica svih osteoporotičkih fraktura odpada na kralježnicu, najčešče prsnolumbalni prelaz, zatim prsnu kralježnicu a najređe lumbalnu kralježnicu. Bolesnici se žale na jaku mehaničku bol iznad slomljenog kralježka koja nastupa spontano ili nakon trivialnog pokreta. U nekih slučajeva bol […]

Iatrogena (postoperativna) deformacija kralježnice

Stenoza lumbalne kralježnice operativno riješava se dekompresijom. U slučaju, da se kod dekompresije ukloni veči dio stražnjih djelova kralježnice (fasetni zglobovi,  spinozusi, ligamenti) može se poslije operacije pojaviti deformacija u obliku skolioze ili pomaka kralježaka. U slučaju postdekompresijske skolioze ili spondilolisteze bolesnik nekoliko mjeseca ili godina nakon dekompresije ponovo primječuje simptome spinalne stenoze uz sve […]

Osteotomija za korekciju sagitalne neravnoteže

Kralježnica zauizama oblik dvostrukog S-a, karakterističnog samo za čoveka. Takav oblik kičmenog stuba omogučava stajanje i hodanje sa najmanje mišičkog napora. Za održavanje ispravnog stave najznačajnija je lumbalna lordoza, ukrivljenost kralježnice sa konveksitetom prema naprijed. Lumbalna lordoza je definirana anatomijom zdjelice I položajem sakruma u zdjelici. Kod starenja se lordoza kod večeg dela populacije zbog […]

Degenerativna skolioza

Radi se postraničnom iskrivljanju lumbalne kralježnice sa rotacijom. Do deformacije dolazi u odraslo doba (za razliku od idiopatske skolioze, koja se javlja u djentinstvu ili adolescenciji). Razlog za deformaciju su degenerativne promjene inervertebralnih diskova sa asimetričnim kolapsom. Često se uz skoliozu pojavljuju spinalna stenoza i prednji, stražnji ili postranični pomak kralježaka. Najčešče se bolesnik žali […]

Segmentni instabilitet

Specifična anatomija omogočava lumbalnoj kralježnici veliko pokretljiovost koja je porazdeljena na pet pokretljivih segmenata. U slučaju patologije, najčešče degenerativnih promjena intervertebralnog diska, segmentna pokretljivost može se nadfiziološki uvečati. Govorimo o segmentnom instabilitetu koji može biti tranlatorni ili angularni. Segmentni instabilitet odražava se sa boli u križu, koja je tipično jača kod aktivnosti i oštra po […]

Istmička spondilolisteza

Istmička spondilolisteza znači prednji pomak gornjeg kralježka u odnosu na dolnjeg, najčešče L5 na S1. Pojavi se zbog stresnog prijeloma dijela lamine (pars interartikularis), koji je najčešče poslijedica učestalih ekstenzijonih pokreta lumbalne kralježnice. Do spondilolize dolazi več rano, u starosti od 5 do 7 godina, a do pomaka nešto kasnije, u starosti od 10 do […]

Degenerativna spondilolisteza

Radi se o pomaku gornjeg kralješka u odnosu na dolnji kralježak prema naprijed, najčešče L4 na L5. Več ime ukazuje, da je degenerativna spondilolisteza poslijedica degenerativnih promjena intervertebralnog diska in fasetnih zglobova. Zbog pomaka kralježka često dolazi do stenoze spinalnog kanala, moguč je instabilitet. Degenerativni pomak zahvača žene oko 5 puta češče nego muškarce. Kod […]

Spinalna stenoza

Spinalna stenoza znači suženje spinalnog kanala i/ili foramena, kroz koje kralježnicu napuštajo spinalni živci. Prevalencija spinalne stenoze je cca 5 odstotaka, vise od  polovice bolesnika sa stenozom ima značajne tegobe. Sa starenjem se učestalost spinalne stenoze povečava, tako da je poslije 65 godine života najčešči razlog za operaciju lumbalne kralježnice. Najčešči simptom spinalne stenoze je […]