Istmička spondilolisteza

Istmička spondilolisteza znači prednji pomak gornjeg kralježka u odnosu na dolnjeg, najčešče L5 na S1. Pojavi se zbog stresnog prijeloma dijela lamine (pars interartikularis), koji je najčešče poslijedica učestalih ekstenzijonih pokreta lumbalne kralježnice. Do spondilolize dolazi več rano, u starosti od 5 do 7 godina, a do pomaka nešto kasnije, u starosti od 10 do 15 godina. Istmička spondilolisteza je česta, javlja se u 5 procenata populacije a do simptoma dolazi u 50 odstotaka slučajeva.

Najčešči simptom je mehanička, tj oštra, na pomake tijela vezana bol u križu. Rijeđe javlja se, zbog foraminalne stenoze, klavdikacijska bol u nozi koja se pojačava sa hodanjem.

Operacija sastoji od fiksacije vijcima, repozicije, dekompresije foramena in koštanog spajanja tijela dviju kralježka.

Kod adolescenta sa spondilolizom bez spondilolisteze i sa očuvanim intervertebralnim diskom radi se osteosintezu slomljene lamine. Na taj način očuva se mobilnost segmenta.

Facebook
Twitter
LinkedIn